13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Basın Bildirgesi

Değerli Bilişim Sektörü,

Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk Sivil Toplum Kuruluşu olan Bilgi Güvenliği Derneği kurulduğu 2006 yılından beri bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası boyutlarda teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

Bu çalışmalardan biri olan ve artık bu alanda Türkiye’nin bir markası haline gelen Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey)’nın 13’üncüsünü tüm paydaşların desteği ile tamamlamış bulunmaktayız. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri alanında ilklere öncülük ederek gerek ülkemizde gerekse dünyada bu alanlardaki bilimsel ve endüstriyel çalışmaların paylaşıldığı, kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin geliştirildiği; yapılan eğitim ve panellerle bilgi alışverişinin sağlandığı en önemli etkinliklerden biri olarak kabul görmektedir.

İlk kez Ocak 2019 tarihinde Dünya Ekonomik Formu (WEF)’nda Japonya tarafından dile getirilen ve daha sonra Haziran 2019 tarihinde Japonya’da yapılan G20 Zirvesinde Liderler Beyennamesi ile ülkeler tarafından imzalanan “Güvenli ve Serbest Veri Akışı (Data Free Flow with Trust – DFFT)” konusundan hareketle ISCTurkey 2020 Konferansı’nın ana teması “Siber Güvenlik ve Güvenli Veri Paylaşımı ve Transferi” olarak belirlenmiştir.

Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu destekleriyle gerçekleştirilen ISCTurkey 2020 bu yıl COVİD-19 pandemisi nedeniyle elektronik ortamda, online gerçekleştirilmiştir.

ENISA (Avrupa Ağı ve Bilgi Güvenliği Ajansı) tarafından düzenlenen “Avrupa Siber Güvenlik Ayı” platformuna kayıtlı bir etkinlik olarak iki günlük bir program şeklinde gerçekleştirilen ISCTurkey konferans etkinliğinin 1. Gününde farklı konularda pek çok önemli uzmanın katıldığı paneller, 2. günü ise akademik çalışmaların sunulduğu ve bilimsel çalışmaların paylaşıldığı akademik oturumlar ile davetli bilim insanlarının verdiği konferanslar şeklinde sürdürülmektedir. IEEE tarafından da desteklenen bu etkinliğimizde bu yıl sunulan bildiriler, IEEE Xplorer’da yayımlanacaktır.

Etkinliğin 1. gününde; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Dr. Ali Taha KOÇ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Sayın Ahmet Hamdi ATALAY’ın açılış konuşmaları sonrasında davetli konuşmacı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk BİLİR’in  konuşmaları ardından “Uluslararası Veri Dolaşımı ve Güvenli Ülke“  ve “Güvenli Veri Paylaşımında Teknik Altyapı ve Uygulamalar” temalarında iki panel oturumu yapılmıştır.

Etkinliğin 2. gününde akademik sunumlara ve bilimsel oturumlara yer verilmiştir. Bu yıl etkinlikte yayımlanmak üzere gönderilen 29 bildiriden 14’ü sözlü sunum için kabul edilmiştir.

COVİD-19 pandemisinin de etkisiyle son zamanlarda dijital teknolojilerin kullanımı ve kurumların dijital dönüşümü önemli ölçüde artmıştır. Dijital dönüşümün temelinde veri ve veri temelli teknolojiler önemli yer tutmaktadır. Günümüzde üretilen veri hem nicelik olarak hem de nitelik olarak büyük bir hızla artmaktadır. Artan bu veri ekosisteminde veri ve bilgi güvenliği, veriye erişim, verinin kullanımı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması, veriye erişim, güvenli veri paylaşımı, iletimi, verinin sınır ötesi akışı, veri altyapılarının güvenliği gibi birçok konu üzerinde sürekli çalışılması gereken alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu dönemde veri güvenliği ihlallerinde, siber saldırılarda ve siber suçlarda on kata varan artışlar söz konusu olmuştur. Siber suçların küresel ekonomiye etkileri Trilyon Dolarlar mertebesine ulaşmıştır. Bireysel, Kurumsal ve Ulusal Güvenliğin önemli unsurlarından biri haline gelen Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik her zamankinde daha da fazla önem kazanmıştır. ISCTurkey etkinliği bu konuda çok önemli bir işlevi her yıl olduğu gibi bu yıl da yerine getirmiştir.

Tüm faaliyetlerimizde yanımızda olan gerçek ve tüzel Dernek üyelerimize, destekleriyle Derneğimize ve etkinliğe güç katan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, T.C. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına, T.C. Savunma Sanayii Başkanlığına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığına;Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesine, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ve sponsorlarımız ASELSAN, HAVELSAN, NETAŞ, TÜRKSAT ve HUAWEI firmalarına teşekkürü bir borç biliriz.

Birbirinden değerli katılımcıların konuşma ve sunumlarına ISCTURKEY Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı” Youtube kanalından veya konferans resmi web sitesinden  https://www.iscturkey.org/ erişilebilmektedir.

Ülkemizin bilgi ve siber güvenliğine gerek düzenlediği etkinlikler gerekse yayımladığı kitap serileri, konferans bildiri kitapçıkları, sunumları, sonuç bildirileri ve raporları ile her zaman katkı vermeye devam eden Bilgi Güvenliği Derneği, bundan sonra da katkılarını sürdürecektir. Daha nice güzel faaliyetlerde buluşmak temennisiyle sağlıklı ve mutlu yıllar diler, tüm katılım ve katkı sağlayanlara şükranlarımızı sunarız.

Bilgi Güvenliği Derneği