Çalışma Grupları

  • Altyapı Güvenliği
  • Uygulama Güvenliği
  • Yerli Endüstrinin Geliştirilmesi
  • Yeni Teknolojiler
  • Standardizasyon
  • Uzman Yetiştirme
  • Farkındalık Oluşturma
  • Üniversite İşbirliği
  • Kamu ile işbirlikleri
  • Uluslararası İşbrlikleri