Hakkımızda

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ

Derneğimiz vizyonu, bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal sivil toplum kuruluşu olmaktır.
Derneğimiz, bireysel, kurumsal, ulusal ve evrensel boyutlarda bilgi ve iletişim güvenliği alanında teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, üyelerinin mesleki gelişimini arttırmak ve kamu yararına faaliyet gösteren dernek olmak amacı ile kurulmuştur.

Bu çerçevede;

 • Kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin yüksek oranda sağlanmasına katkıda bulunmak
 • Bilgi güvenliği konusunda politikalar ve stratejiler üretmek ve ilgili birimlere sunmak
 • Kamuoyunun bilgi güvenliği konusunda bilgilendirilmesini sağlamak
 • İlgili kurum, kuruluş ve birimlerle işbirliği yaparak yüksek oranda bilgi güvenliğinin sağlanmasında ortak akılın oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • İlgili kurumlarla ulusal ve uluslararası işbirliği yaparak bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak kurum ve kuruluşların yapılandırılmasına katkı sağlamak,
 • Konferans, sempozyum, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek
  Bilgi dokümanları hazırlamak
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren STK’lar ve ilgili birimler ile işbirliği yapmak
 • Bilgi güvenliğine katkı yapacak denetlemeler yapma, eğitim ortamları açma, test ortamları oluşturma, danışmanlık verme gibi faaliyetleri yürütmek
 • Bilgi güvenliği konusunda yapılacak araştırmalara destek vermek
 • Ulusal ve uluslararası projeler yürütmek
 • S-devlet uygulamalarının daha güvenli oluşturulmasına destek vermek

derneğimizin genel amaçlarından bazılarıdır.

Logolarımız

PNG İndir ( Saydam )                 EPS İndir                  JPG İndir