Yönetim Kurulu

 

Başkan A. Hamdi Atalay
Başkan Vekili Taha Yücel
Gen.Sekreter Şeref Sağıroğlu
Sayman Alparslan Bayraktar
Y.K. Üyesi Ensar Kılıç
Y.K. Üyesi Cengiz Doğan
Y.K. Üyesi Kamil Orman
Y.K. Üyesi Muhterem İlhan
Y.K. Üyesi Burhanettin Al