ISCTURKEY 2015 Konferansı Sonuç Bildirgesi Yayımlandı