ISCTURKEY 2015 Konferansı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Son dakikasına kadar ilginin oldukça yoğun olduğu 8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı başarıyla tamamladı.

Konferansta ifade edilen hususlar her konferans sonrası yaptığımız gibi “Konferans Sonuç Bildirgesi”nde derlenecek ve yayımlanacaktır. Konferansla ilgili sayısal bilgileri de içerecek olan “Sonuç Bildirgesi” en kısa zamanda yayımlacaktır. Ayrıca Konferansta yapılan sunumlar da ilgililerden gerekli izinleri almayı müteakip paylaşıyor olacağız. www.iscturkey.org sitesinde paylaşılacaktır.