‘Kuantum Sonrası Kriptoloji’ kavramı hayatımıza girdi

 

ISC TURKEY 2019 Eş Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan.

12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC TURKEY 2019) 16-17 Ekim tarihinde Ankara’da BTK’da düzenlenecek.  ISC TURKEY 2019 Eş Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, konferans ile ilgili olarak BThaber’e açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, konferansın Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) tarafından 2006 yılından itibaren düzenlendiğini hatırlatarak başlayan Prof. Dr. Mustafa Alkan, öncelikle bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında toplumun bilgi ve bilinç düzeyiyle farkındalığını artırmayı amaçladıklarını kaydetti. Alkan, “Ayrıca teknolojik gelişmeleri izlemeyi, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamayı, bireysel, kurumsal ve ulusal düzeydeki riskler konusunda kamuoyu oluşturmayı, strateji ve politikalar geliştirmeyi ve uygulamayı, bunların sonucu olarak da ülkemizde siber güvenlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefledik.  Vizyonu da ‘Bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir konferans yapmak’ olarak belirledik” açıklamasını yaptı.

ISC TURKEY ‘Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nın; (www.iscturkey.org) siber güvenlik alanında 12 yıldır düzenli ve kesintisiz olarak gerçekleştirilmekte olan ülkemizdeki ilk ve tek etkinlik olduğuna vurgu yapan Alkan, “Bu etkinlik; kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi başardı. Her yıl konferans sonrasında yayımladığımız sonuç bildirgeleriyle ülkemize ‘Siber Güvenlik’ kapsamında ışık tutacak rehber niteliğinde dokümanlar hazırladık ve kamuoyunu bilgilendirdik. Konferansın bu yılki ana teması; ‘Siber Güvenlik ve Kuantum Sonrası Kriptoloji’ olarak belirlendi” ifadesini kullandı ve şunları aktardı: “Hayatımızın her alanına nüfuz eden internete bağlı cihazların oluşturduğu nesnelerin interneti olarak adlandırılan yeni yaşam biçimi; toplanan büyük verinin analiziyle yeni hizmetler sunulmasını sağlayarak hayatımızı kolaylaştırıp verimliğimizi artırıyor. Diğer yandan makinelar arası iletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi uygulamaların artmasıyla siber tehdit ve tehlikeler olağanüstü artış gösterirken bu durum ülkeler, kurumlar ve bireyler için hayati hale geliyor. Tüm bu büyük veri ve bilgi aktarımının ve depolanmasının güvenli bir şekilde yapılması, kriptoloji alanındaki yatırım ve çalışmalarla destekleniyor. Artık birçok kriptografik metotlar ve şifreler çözülebilir hale geldi ve yepyeni bir kavram olarak ‘Post-Quantum Cryptology’ (Kuantum Sonrası Kriptoloji) kavramı hayatımıza girdi. Bu alanda çok yoğun çalışmalar gerek Ar-Ge merkezlerinde gerekse de üniversitelerde başladı. Kuantum dirençli kriptografik algoritmaların ve çalışmalarının da ülkemizde yaygınlaşması çok ciddi önem arz etmekte. Bu sebeple konferansın ana temasını bu yıl ‘Kuantum Sonrası Kriptoloji’ olarak belirledik. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz için de önemli ve kritik olan konuları belirleyip ilgili tüm tarafların gündemine getirmeyi ve toplumun tüm kesimlerini bu konularda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.”