Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Eğitim Kampı

Üniversitelerin Lisans 3. ve 4. sınıf, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı öğrencilerinin katılımına açık olan Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Eğitim Kampı’nda öğrencilere bilişim sistemleri güvenliği konusunda teknik eğitimler verilerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanı eksikliğinin giderilmesine destek olunması ve kapasite geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Eğitim Kampı etkinlikleri 2011 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitimlerin yanı sıra, kamp katılımcıları bilgi güvenliği alanında deneyim sahibi akademisyenler, kamu kurumu ve özel sektör yöneticileri ile bir araya gelecek ve siber dünyadaki tehditler, alınması gereken önlemler ve bu alandaki kariyer fırsatları konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Kamp esnasında eğitim amaçlı düzenlenecek yarışmalarla öğrencilerin takım çalışması yeteneklerinin güçlendirilmesi ve kamp sırasında edindikleri bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Cisco’nun 2014 yılı güvenlik raporuna göre önümüzdeki 5 yıl için dünya genelinde 1 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyac vardır. Türkiye için siber güvenlik uzmanı ihtiyacı 20.000 civarındadır. Siber güvenlik konusunda Türkiye’deki en önemli problem yetişmiş insan kaynağı eksikliğidir.

Diğer sektörlerden farklı olarak Siber Güvenlikle ilgili eleman yetişme potansiyeli yaklaşık %1 dir. (Son iki yılda Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup Siber Güvenlik sektöründe yer alanların oranı %0,7). Bu da ulusal siber güvenlik vizyonunun tamamlanmasının önünde en büyük engel olarak gözükmektedir.

Siber saldırılar giderek siber savaş boyutuna varmaktadır. Halen kimisi savaş boyutuna varan siber saldırılar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Türkiye dünyada en çok siber saldırıya uğrayan ülkeler sıralamasında ilk 10’da yer almaktadır. Bu konuda en önemli zaafiyet yetişmiş insan kaynağıdır.

4 yıl içinde düzenlenmiş olan Kamplara toplam 16.000 kişi başvurmuştur. Yapılan eleme ve değerlendirmelerden sonra Kamplara her dönem için yaklaşık 25-50 arası öğrenci kabul edilmiştir. Eğitimler sonucunda yapılan sınav ve değerlendirmelerden geçen 180 öğrenci sertifikalandırılmıştır.

 • 2011 yılında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Eğitim Kampı katılımcılarının %40’ı Bilgi Güvenliği sektöründe çalışmaya başlamıştır.
 • 2012 yılında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Eğitim Kampı katılımcılarının %50’si Bilgi Güvenliği sektöründe çalışmaya başlamıştır.
 • 2013 yılında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Eğitim Kampı katılımcılarının %65’i Bilgi Güvenliği sektöründe çalışmaya başlamıştır.

Katılımcıların önemli bir kısmı ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında ve kamuda iş imkanı bulmuşlardır. Kamplarda eğitim alan kişilerin tamamına yakını istihdam edilmiştir.

Bilgi Güvenliği Derneği koordinasyonunda tamamen ücretsiz ve sponsorların desteği ile gerçekleştirilen bu etkinlik ile Ülkemizin ve Sektörün en zayıf noktası olan yetişmiş insan gücü hazırlanmasında sizlerin destekleri büyük önem taşımaktadır.

SİBER GÜVENLİK UZMANI YETİŞTİRME EĞİTİM KAMPI İÇERİĞİ

Teknik İçerikli Program:

 • Siber Güvenliğe Giriş
 • Siber Savunma Yöntemleri
 • Temel Güvenlik Denetimi Eğitimi
 • Keşif ve Tarama Araçları
 • Zaafiyet Tarama ve Bulma Sistemleri
 • Exploit Çeşitleri ve Metasploit Kullanımı
 • Web Uygulama Güvenliği
 • Son Kullanıcıya Yönelik Saldırı Çeşitleri ve Yöntemleri
 • Zararlı Yazılımlar ve Analiz Yöntemleri – APT
 • DOS/DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Siber Dünyada İstihbarat Çalışmaları
 • Dijital Adli Analiz
 • Mobil Güvenlik
 • Sosyal Medya Güvenliği

Kamp Programı (Taslak):

Tarih: 24-30 Ağustos / Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi

 • 24 Ağustos Açılış
 • 30 Ağustos Sertifika Programı ve Ödül Töreni

Deteylı bilgi ve başvuru için www.siberkamp.org adresini ziyaret edebilirsiniz.