VIII. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı

30-31 Ekim 2015 tarihleri arasında VIII. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenleniyor.

iscgorsel976