Yeni dönemde uluslararası ilişkiler gelişiyor

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, siber güvenliğin ve savunmanın herkesin katkı vermesi gereken konular olduğunun altını çizerek iş birliğinin, yerli, milli çözümler geliştirmenin önemini vurguladı ve derneğin yeni yapısıyla ülkemizin siber güvenliğine daha çok katkı sağlayacaklarını kaydetti.

2007 yılında kurulan, bu alanda ülkemizin ilk ve en önemli sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyan Bilgi Güvenliği Derneği, (BGD) bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, tarafsız, güvenilir ve etkin bir sivil toplum kuruluşu. Bu doğrultuda önemli bir misyon üstlenerek toplumun tüm kesimlerinde saygın bir yer edinen Bilgi Güvenliği Derneği’ninYönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, sürdürdükleri çalışmaları paylaştı. Atalay, “Farkındalık oluşturma, paydaşları bir araya getirerek  bilgi birikimi, yetenek ve kapasite artırımına katkı sağlama, toplumun her katmanında bilgi ve bilinç seviyesini yükseltme, Ar-Ge ve Ür-Ge’yi destekleme, uluslararası iş birlikleri geliştirme, ülkemizin bilgi güvenliği politika ve stratejilerine katkı verme çalışmalarımız devam etmekte. Tüm bunları;  üyelerimiz, ülkemizde farklı illerdeki temsilciliklerimiz, çok sayıda ve saygın kurumsal üyelerimiz, ‘BGD Bilgi Güvenliği Ulusal Bilim Kurulu’ desteğiyle sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

BGD açık kaynağın geliştirilmesine destek veriyor 

Dernek olarak bilgi güvenliği alanında açık kaynak yaklaşımını benimsediklerini ve bu kapsamda içerik üretilmesine, geliştirilmesine destek verdiklerini, bunları yayıp paylaştıklarını ve kamuoyunun kullanımına sunduklarını kaydeden Atalay, düzenledikleri ulusal ve uluslararası etkinliklere ait ‘Konferans Bildiriler Kitapları’ serisini, hazırladıkları rapor,  taslak strateji dokümanlarını, eylem planlarını ve kitapları anımsattı. BGD olarak 12 yıldır bilgi güvenliğinin ve siber güvenliğin geliştirilmesine katkılar verdiklerini belirten Atalay, şu bilgileri aktardı: “Bu yıl, Uluslararası BilgiGüvenliği ve Kriptoloji Konferansımızı 12. kez düzenleyeceğiz. Bu konferansta üretilen kitapları, sonuç bildirgelerini, sunumları kamuoyu ile açık kaynak olarak paylaşıyoruz. ‘BGD Siber Güvenlik ve Savunma Kitap Serisi’, çalışmalarımızın en sonuncusu. Bu seri 6 kitaptan oluşacak ve ülkemizde siber güvenlik alanında yayımlanan en kapsamlı ve açık kaynak kitap serisi olacak. Bu kitabımıza destek veren ve bilgilerini kitap içerisinde farklı bölümlerde paylaşan değerli yazarlarımıza, öğretim üyesi hocalarımıza, ülke uzmanlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyoruz. www.bilgiguvenligi.org.tr adresinden bu kitaba erişebilir ve indirebilirsiniz. Diğer yandan BGD Genç ekibi tarafından CyberMag dergisi yayımlanıyor.”


“Yeni bir yapı ile yolumuza devam ediyoruz”


Olağanüstü Genel Kurulu’un yakın zamanda toplanmasının gerekçelerini ve derneğin yeni dönemini anlatan Ahmet Hamdi Atalay, bilişimin; hızlı dinamikleri olan sürekli değişim ve dönüşüm yaşayan bir sektör olduğunun altını çizerek “Bunun en önemli dinamiği de siber güvenliktir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı. Atalay, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu değişim ve dönüşümü Bilgi Güvenliği Derneği de yaşıyor. Beklentilere cevap vermeye, ihtiyaçlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu gerekçelerle de hem son durumları değerlendirmek hem de yönetim, organizasyon yapımızı değiştirmek için bu genel kurulu yaptık. Yönetim kurulumuzu yeniledik. Uluslararası derneklerle iş birliği yapmak için tüzüğümüzü değiştirdik. Ülkemizin siber güvenliğine daha çok katkı sağlayacak yeni bir yapı, yönetim, denetim ve disiplin kuruluyla yolumuza devam ediyoruz.”

II. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 2019 sonunda tamamlanıyor

Ahmet Hamdi Atalay, “Tehditlerin ve çeşitlerinin artması, boyut ve yön değiştirmesi, siber tehdit ekosisteminin büyümesi, kritik altyapıların hedef haline gelmesi, bilgi hırsızlıklarının çoğalması, yeraltında çalışan korsanların etkinleşmesi, siber tehditlerin artık savaşa dönüşmesi, siber suçların ve suçluların çoğalması, siber terörün artması sebebiyle siber saldırılarla, suçlarla, terörizmle, zafiyetlerle mücadeleye her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunuyor” dedi. Kapsamlı mücadelenin şart olduğunu ifade eden Atalay, “Bunun için ulusal stratejilerin ve eylem planlarının hayata geçirilmesi gerek. Etkili  araştırma merkezleri açılmalı, yeni altyapılar kurulmalı, yeni programlar açılmalı. ‘Siber Ordular’, ‘Mükemmeliyet Merkezleri”, ‘Ulusal Siber Olaylara Müdahale’, ‘Siber Savunma Ajansı’ gibi yapılar büyük önem taşıyor. Mücadele; tehditlerin boyutunu ve geleceğini anlamakla mümkün olabilir” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘2016 – 2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’ hakkında da bilgi veren Ahmet Hamdi Atalay, “Bu konu çok önemli bir konu. II. eylem planı bu yılın sonunda tamamlanacak. Bunun için kapsamlı bir çalışma üzerinde çalışıyoruz. Yakında bunu kamuoyu ile paylaşacağımızı burada belirtmek isteriz” açıklamasını yaptı.


Medyanın desteği çok önemli

Ülkemizin, bilgi güvenliğine ve siber güvenliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağını öngördüklerini kaydeden Atalay, “Bu ihtiyaçları karşılamak için yeni hedefler belirledik ve bunları hayata geçireceğiz” dedi. Atalay, BGD’nin yeni hedeflerini sıralayarak şunları paylaştı: “Kişisel verilerin korunması konusuna odaklanacağız. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı yeni taslak oluşturulmasına katkı vereceğiz. Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda çalışacağız. Uluslararası iş birliklerini artıracağız. Siber terörle mücadele konularına ağırlık vereceğiz.” Siber güvenlik ve savunmanın herkesin katkı vermesi gereken konular olduğunu vurgulayan Atalay, “Ortak çalışmalı, iş birliği içinde olmalı, yeni stratejiler ve politikalar geliştirmeli, projeler yapmalıyız. Ve en önemlisi yerli ve milli çözümler geliştirmeliyiz. Bunları üyelerimizle, üniversitelerimizle, sektörümüzle, kurumlarımızla, STK’larımızla beraber yapacağız. Medyamızın desteği çok önemli. Tüm taraflarla iş birliği içerisinde hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.”